Обідний Михайло
актуальність інформації
лютий 2017 р.
Обідний Михайло
адміністративний сотник Армії УНР
✧ 1889 - ✞ 1938
місце народження: Полтавська губ., м. Миргород